Privacy Verklaring Guru Aan Huis - Guru aan huis

Privacy Verklaring Guru Aan Huis

 

Algemeen
Als je yogalessen volgt bij Guruaanhuis , Yogacoaching volgt, deelneemt aan workshops, als je je aanmeldt voor een proefles via de websites (studentenyogaleiden.nl of guruaanhuis.nl) , als je via het contactformulier op de website van een vraagt stelt of als je uit interesse je abonneert op de Nieuwsbrief via de website, dan heeft Guru aan huis bepaalde informatie en gegevens van je nodig. Op de verwerking van jouw gegevens is wet- en regelgeving van toepassing, de Algemene verordening gegevensbescherming ( AVG).

Hieronder staat op rijtje gezet:
1. welke gegevens Guru aan huis van jou verwerkt
2. waarom dat gedaan wordt
3. hoe er omgegaan wordt met jouw persoonsgegevens omgaan, en
4. op welke wijze jij invloed kunt uitoefenen op de verwerking van je persoonsgegevens door Guru aan huis.

 

Over jouw privacy bij Guru aan huis
Guru aan huis respecteert de privacy van alle leerlingen en gebruikers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die verschaft wordt vertrouwelijk wordt behandeld in overeenstemming met de betreffende wetgeving AVG.
Hieronder wordt uitgelegd hoe, welke en waarom Guru aan huis jouw gegevens gebruikt. En dit gebeurt uitsluitend met jouw toestemming.

 

Welke van gegevens worden door Guru aan huis verzameld
Guru aan huis verwerkt persoonsgegevens. Volgens de AVG is een persoonsgegeven “elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn dus alle gegevens die tot jouw persoon te herleiden zijn.

Gegevens van yogaleerlingen, proefleerlingen en geïnteresseerden in yoga&coaching
Bij het starten van het volgen van yogalessen of coaching bij Guru aan huis worden gegevens van het inschrijfformulier verwerkt. Dit omvat je naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en je e-mailadres en bijzonderheden qua gezondheid (indien van toepassing).

 

Gegevens via website formulieren
Via bezoek aan de website worden eveneens (persoons)gegevens verwerkt. Als je via de formulieren op de website: een vraagt stelt aan Guru aan huis, je abonneert op de Nieuwsbrief, of een proefles aanvraagt, worden je naam en emailadres verwerkt.

De gegevens die je aanlevert via het inschrijfformulier of de formulieren op de website, zijn alleen door de eigenaar/docent van Guru aan huis toegankelijk en inzichtelijk en worden geregistreerd in vergrendelde documenten en mailinglijsten. Deze zijn uitsluitend toegankelijk voor de eigenaar van Guru aan huis.

Gegevens van websitebezoeken: Surf- en klikgedrag
Guru aan huis verzamelt informatie over bezoeken aan de website Guru aan huis. Het gaat daarbij in eerste instantie om gegevens die jouw browser standaard naar elke website die je bezoekt stuurt. Denk daarbij aan je IP-adres, welke niet is terug te herleiden aan de identificatie van een persoon. Deze informatie wordt gebruikt om te kijken welke pagina’s op de website bekeken worden en hoe lang.

Gegevens van digitale Nieuwsbrief: kijk- en klikgedrag
Een aantal keer per jaar verstuurd Guru aan huis een digitale Nieusbrief via het online programma MailChimp.com. Via de statistieken van dit programma wordt inzichtelijk hoe vaak en door wie de Nieuwsbrieven worden gelezen, en welke gekoppelde links worden geopend.

Waar worden de persoonsgegevens voor gebruikt?
De verzamelde gegevens, en met name naam, emailadres worden door Guru aan huis via een mailingslijst gebruikt om leerlingen op de hoogte te stellen van activiteiten van de yogastudio, wijzigingen aan te kondigen, facturen te sturen, te communiceren over ruilen van (inhaal)lessen. Dit laatste wordt ook gedaan via de verstrekte telefoonnummers met sms en Whatsapp.

 • Voor de facturatie en administratie maakt Guru aan huis gebruik van een eigen boekhoudprogramma. Je naam en emailadres wordt hierin ingevoerd om zo de facturatie per email te kunnen verzorgen.
 • Naast de emails die Guru aan huis stuurt, maakt Guru aan huisgebruik van het programma MailChimp om Nieuwsbrieven te ontwikkelen en versturen. Namen en emailadressen van leerlingen, oud-leerlingen, geinteresseerden, en mensen die zich inschrijven voor de Nieuwsbrief via het formulier op de website, worden toegevoegd aan deze specifieke mailingslijst. Ten allertijde kun je je uitschrijven van deze Nieuwsbrieven via de link die onderaan de Nieuwsbrieven staat, of door dit aan te geven aan Guru aan huis. Kijk verder op de website van MailChimp.com hoe zij omgaan met klantgegevens die worden aangeleverd door Guru aan huisen Privacy.
 • Voor de boekhouding en jaarverslag wordt Guru aan huis ondersteunt door een boekhouder. Guru aan huis heeft een Verwerkersovereenkomst afgesloten met haar boekhouder aangaande de privacy van klantgegevens in relatie tot betalingen.

SSL certificering website
Jouw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld conform de Europese wetgeving en de Algemene Verordening Gegevensbescherming, opgesteld door het Nederlandse Ministerie van Justitie en Veiligheid. De website Guru aan huismaakt gebruik van SSL certificering. Hierbij wordt gecontroleerd of de verbinding met jouw browser wel daadwerkelijk uitkomt op mijn website.

Bewaartermijn van jouw gegevens
De termijn dat Guru aan huisjouw gegevens bewaart, is afhankelijk van een aantal criteria. Ze worden bewaard:

 • Voor zolang je lessen volgt bij Guru aan huis;
 • Zolang je op de Nieuwsbrief mailinglijst staat van Guru aan huis. Je kunt je hier zelf voor uitschrijven.
 • Gedurende vijf jaar nadat je met de yogalessen bent gestopt, behalve je naam en emailadres voor de Digitale Nieuwsbrief, tenzij je zelf besluit je uit te schrijven.

Jouw gegevens worden niet gebruikt voor:

 • De adresbestanden van Guru aan huis, de website en de externe diensten (MoneyMonk, MailChimp) maken géén gebruik van profilering of van geautomatiseerde besluitvorming. Dat betekent dat Guru aan huis jouw gegevens niet gebruikt (of laat gebruiken) om de mailings of website anders te laten reageren op basis van jouw persoonlijke gegevens.
 • Guru aan huis zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de administratie of de verwerking van mijn email-nieuwsbrief.

Jouw rechten vanuit de privacy wetgeving
Je bent niet verplicht om je persoonlijke gegevens te verstrekken aan Guru aan huis. Je begrijpt dat als je wilt deelnemen aan de lessen, Guru aan huiswel een aantal minimale gegevens nodig heeft om in contact met je te zijn.

Je hebt het recht op inzage, correctie en verwijdering van jouw gegevens. Een telefoontje of email met je wens is genoeg om hiervan gebruik te maken. Je hebt ook altijd het recht om de gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking van je gegevens in te trekken. Bijvoorbeeld dat je wel gewone emails wilt ontvangen, maar niet de digitale Nieuwsbrief.
Al je rechten op een rijtje:

 • Je hebt het recht op dataportabiliteit. Het recht om je persoonsgegevens over te dragen.
 • Je hebt het recht op Het recht om ‘vergeten’ te worden.
 • Je hebt het recht op inzage. Dat is jouw recht om de persoonsgegevens die Guru aan huisverwerkt in te zien.
 • Je hebt het recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens die je verwerkt te wijzigen.
 • Je hebt het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
 • Je hebt het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten.
 • En je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Heb je een klacht over de verwerking van jouw gegevens?
Als je een klacht heeft over de verwerking van jouw persoonlijke gegevens bij Guru aan huis, neem dan contact op met Guru aan huis. Wanneer we er samen niet uitkomen, kun je besluiten een klacht in te dienen bij de officiële privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens en adviseert over nieuwe regelgeving.

Vragen?
Hopelijk ben je zo voldoende geinformeerd. Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact op via: chiara@guruaanhuis.nlof 0626718572

 

Guru aan huis draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders